Välkommen till Mellersta Norrlands hästavelsföreing.

PONNY-

Ponnydeltagare behöver inte betala någon anmälningsavgift till SWB. För start vid bedömning i Mellersta Norrlands hästavelsförening krävs dock medlemsskap i MNHF. Deltagare betalar in medlemsavgiften 150 kr på pg4844136-4. Ange ditt namn, ponnymedlem, mailadress.

 

HÄST-

Medlemskapet består av en tillhörighet till SWB och en regional avelsförening.

Viktigt kring medlemskap 2016!

  • Det krävs ett medlemskap för hästens ägare, Plusmedlem eller Medlem, för att kunna visa häst vid bruksprov, unghästbedömningar, rådgivande bedömning och riksfinaler samt för deltagande i av SWB/Swede Horse arrangerade auktioner

  • För kategorierna Plusmedlem och Medlem gäller att en ungdom under 25 år betalar halva den ordinarie medlemsavgiften till SWB. Olika villkor kan gälla för avgiften till olika regionala avelsföreningar


 

 Länk till SWBs hemsida där du kan se de olika medlemsalternativen,

medlemserbjudande samt hur du gör för att bli medlem >>