Mellersta Norrlands Hästavelsförbund arrangerar treårstest och kvalitetsbedömning för ponny. 

www.ungponny.se och www.spaf.info (Svenska ponnyavelsförbundet)- Här finner du mer råd och information om råd, anvisningar, propositioner mm. MNHF lägger även ut propositioner etc. under ponny/kallblod 2011.

Medlemskap- För att delta vid MNHFs arrangemang med ponny krävs inte att ägaren är medlem. Det lönar sig dock att vara medlem hos MNHF då föreningen subventionerar sina medlemmar med 200 kr på deltagaravgiften.

Mätning- Om ponnyn är mätt tidigare enligt reglementet, dvs. har mätintg- så gäller det och ponnyn får inte mätas vid bedömningen. Mäts ponnyn vid bedömningen så gäller den mätningen endast vid det tillfället. Viktigt att vetta för dig som har för avsikt att tävla din ponny i framtiden. Läs tävlingsreglementet för vidare information

 

MNHF hänvisar till följande förbund när det gäller ponny som skall visas vid premiering:

www.svehast.se - Svenska Hästavelsförbundet

Den 27 augusti 2011 är det premiering för alla raser på Wången, Alsen. Se mer information under www.svehast.se