3-årstest 2016 Timrå

Deltagarmeddelande >> 

Startlista >>

Funktionärsmeddelande  >>

Hästförteckning >>

 

 

Proposition >>

Anmäl >>

 

Övriga information om 3-årstest hittar du här >>

Frågor? hastavelsforening@hotmail.se eller bedömningsledare Marlene 070-5771228